Danh sách doanh nghiệp tại Bắc Cạn

Có tổng số 1,732 doanh nghiệp khu vực Bắc Cạn.

CôNG TY TNHH Tư VấN THUế Và Kế TOáN VINATAX

Mã số thuế: 4700263869

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01-09-2016

Địa chỉ: Tổ 16 - Phường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH ĐầU Tư KHU VUI CHơI GảI TRí HảI ĐăNG

Mã số thuế: 4700263837

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 31-08-2016

Địa chỉ: Thôn Nà Chúa - Xã Thuần Mang - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn


CôNG TY TNHH Cơ KHí PHượNG HưNG

Mã số thuế: 4700263844

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 31-08-2016

Địa chỉ: Tổ Khuổi Thuổm - Xã Huyền Tụng - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


HợP TáC Xã BìNH SơN

Mã số thuế: 4700263146

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06-07-2016

Địa chỉ: Thôn 1B Khâu Cưởm - Xã Sĩ Bình - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn


HợP TáC Xã CHăN NUôI Và LàM VườN PHươNG ĐứC

Mã số thuế: 4700263040

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 24-06-2016

Địa chỉ: Thôn Bản Mới - Xã Hà Hiệu - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn


Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Nhàn Nsbk

Mã số thuế: 4700263026

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23-06-2016

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn


Công Ty Cổ Phần Ngọc Sơn Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700263019

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22-06-2016

Địa chỉ: 15 Tổ 11A - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Tkh

Mã số thuế: 4700263001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22-06-2016

Địa chỉ: Tổ 1A - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


HTX Chăn nuôi Xưởng Cưa

Mã số thuế: 4700262960

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15-06-2016

Địa chỉ: Xưởng Cưa - Xã Lam Sơn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn


Công Ty TNHH Rừng Xanh Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262914

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10-06-2016

Địa chỉ: Bản Phố - Xã Cao Kỳ - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn


Công Ty TNHH Trần Toản

Mã số thuế: 4700262897

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 07-06-2016

Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


Công Ty TNHH Một Thành Viên 20-10

Mã số thuế: 4700262865

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03-06-2016

Địa chỉ: Tổ 12 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262833

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01-06-2016

Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Bộ

Mã số thuế: 4700262826

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01-06-2016

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Lỏng Thăng Long Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 4601239488-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 19-05-2016

Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262689

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18-05-2016

Địa chỉ: Tổ 17 - Phường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


Công Ty TNHH Khoáng Sản Và Luyện Kim Cbl

Mã số thuế: 4700262576

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 16-05-2016

Địa chỉ: Tổ 14A - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Thành T&T

Mã số thuế: 4700262294

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29-04-2016

Địa chỉ: Tổ 1 - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Sản Xuất Kinh Doanh Gỗ Đại Thành

Mã số thuế: 4700262287

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29-04-2016

Địa chỉ: Ngõ 51, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ 3 - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Long Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262248

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27-04-2016

Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Sông Cầu - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn