Ngành nghề kinh doanh - Mã ngành

Có tổng số 345,247 doanh nghiệp hoạt động trong 933 ngành nghề trên cả nước.

STT Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành nghề kinh doanh Doanh nghiệp
1A

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

201

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

3011

Trồng cây hàng năm

4011101110

Trồng lúa

5011201120

Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

6011301130

Trồng cây lấy củ có chất bột

7011401140

Trồng cây mía

8011501150

Trồng cây thuốc lá, thuốc lào

9011601160

Trồng cây lấy sợi

10011701170

Trồng cây có hạt chứa dầu

110118

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh

12011801181

Trồng rau các loại

13011801182

Trồng đậu các loại

14011801183

Trồng hoa, cây cảnh

15011801190

Trồng cây hàng năm khác

16012

Trồng cây lâu năm

170121

Trồng cây ăn quả

18012101211

Trồng nho

19012101212

Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới

20012101213

Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác

21012101214

Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo

22012101215

Trồng nhãn, vải, chôm chôm

23012101219

Trồng cây ăn quả khác

24012101220

Trồng cây lấy quả chứa dầu

25012101230

Trồng cây điều

26012101240

Trồng cây hồ tiêu

27012101250

Trồng cây cao su

28012101260

Trồng cây cà phê

29012101270

Trồng cây chè

300128

Trồng cây gia vị, cây dược liệu

31012801281

Trồng cây gia vị

32012801282

Trồng cây dược liệu

33012801290

Trồng cây lâu năm khác

34012801300

Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

35014

Chăn nuôi

36012801410

Chăn nuôi trâu, bò

37012801420

Chăn nuôi ngựa, lừa, la

38012801440

Chăn nuôi dê, cừu

39012801450

Chăn nuôi lợn

400146

Chăn nuôi gia cầm

41014601461

Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm

42014601462

Chăn nuôi gà

43014601463

Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng

44014601469

Chăn nuôi gia cầm khác

45014601490

Chăn nuôi khác

46014601500

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

47016

Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

48014601610

Hoạt động dịch vụ trồng trọt

49014601620

Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

50014601630

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

51014601640

Xử lý hạt giống để nhân giống

52014601700

Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan

5302

Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

540210

Trồng rừng và chăm sóc rừng

55021002101

Ươm giống cây lâm nghiệp

56021002102

Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ

57021002103

Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa

58021002109

Trồng rừng và chăm sóc rừng khác

59022

Khai thác gỗ và lâm sản khác

60021002210

Khai thác gỗ

61021002220

Khai thác lâm sản khác trừ gỗ

62021002300

Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác

63021002400

Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

6403

Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

65031

Khai thác thuỷ sản

66021003110

Khai thác thuỷ sản biển

670312

Khai thác thuỷ sản nội địa

68031203121

Khai thác thuỷ sản nước lợ

69031203122

Khai thác thuỷ sản nước ngọt

70032

Nuôi trồng thuỷ sản

71031203210

Nuôi trồng thuỷ sản biển

720322

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

73032203221

Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ

74032203222

Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt

75032203230

Sản xuất giống thuỷ sản

76B

KHAI KHOÁNG

7705

Khai thác than cứng và than non

78032205100

Khai thác và thu gom than cứng

79032205200

Khai thác và thu gom than non

8006

Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

81032206100

Khai thác dầu thô

82032206200

Khai thác khí đốt tự nhiên

8307

Khai thác quặng kim loại

84032207100

Khai thác quặng sắt

85072

Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)

86032207210

Khai thác quặng uranium và quặng thorium

870722

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

88072207221

Khai thác quặng bôxít

89072207229

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu

90072207300

Khai thác quặng kim loại quí hiếm

9108

Khai khoáng khác

920810

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

93081008101

Khai thác đá

94081008102

Khai thác cát, sỏi

95081008103

Khai thác đất sét

96089

Khai khoáng chưa được phân vào đâu

97081008910

Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

98081008920

Khai thác và thu gom than bùn

99081008930

Khai thác muối

100081008990

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

10109

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng

102081009100

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên

103081009900

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

104C

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

10510

Sản xuất chế biến thực phẩm

1061010

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

107101010101

Chế biến và đóng hộp thịt

108101010109

Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác

1091020

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

110102010201

Chế biến và đóng hộp thuỷ sản

111102010202

Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh

112102010203

Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô

113102010204

Chế biến và bảo quản nước mắm

114102010209

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác

1151030

Chế biến và bảo quản rau quả

116103010301

Chế biến và đóng hộp rau quả

117103010309

Chế biến và bảo quản rau quả khác

1181040

Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật

119104010401

Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật

120106110612

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

121104010500

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

122106

Xay xát và sản xuất bột

1231061

Xay xát và sản xuất bột thô

124106110611

Xay xát

12510

Sản xuất bột thô

126106110620

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

127107

Sản xuất thực phẩm khác

128106110710

Sản xuất các loại bánh từ bột

129106110720

Sản xuất đường

130106110730

Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo

131106110740

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự

132106110750

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

133106110790

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

134106110800

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

13511

Sản xuất đồ uống

136110

Sản xuất đồ uống

137106111010

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh

138106111020

Sản xuất rượu vang

139106111030

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1401104

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

141110411041

Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

142110411042

Sản xuất đồ uống không cồn

1431200

Sản xuất sản phẩm thuốc lá

144120012001

Sản xuất thuốc lá

145120012009

Sản xuất thuốc hút khác

14613

Dệt

147131

Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt

148120013110

Sản xuất sợi

149120013120

Sản xuất vải dệt thoi

150120013130

Hoàn thiện sản phẩm dệt

151132

Sản xuất hàng dệt khác

152120013210

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

153120013220

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

154120013230

Sản xuất thảm, chăn đệm

155120013240

Sản xuất các loại dây bện và lưới

156120013290

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

15714

Sản xuất trang phục

158120014100

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

159120014200

Sản xuất sản phẩm từ da lông thú

160120014300

Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

16115

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

162151

Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi sách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú

163120015110

Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú

164120015120

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm

165120015200

Sản xuất giày dép

16616

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

1671610

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

168161016101

Cưa, xẻ và bào gỗ

169161016102

Bảo quản gỗ

170162

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

171161016210

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

172161016220

Sản xuất đồ gỗ xây dựng

173161016230

Sản xuất bao bì bằng gỗ

1741629

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

175162916291

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

176162916292

Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

17717

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

178170

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

179162917010

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1801702

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

181170217021

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

182170217022

Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn

183170217090

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

18418

In, sao chép bản ghi các loại

185181

In ấn và dịch vụ liên quan đến in

186170218110

In ấn

187170218120

Dịch vụ liên quan đến in

188170218200

Sao chép bản ghi các loại

18919

Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế

190170219100

Sản xuất than cốc

191170219200

Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

19220

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất

193201

Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

194170220110

Sản xuất hoá chất cơ bản

195170220120

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

1962013

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

197201320131

Sản xuất plastic nguyên sinh

198201320132

Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

199202

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác

200201320210

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp

2012022

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

202202220221

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít

203202220222

Sản xuất mực in

2042023

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

205202320231

Sản xuất mỹ phẩm

206202320232

Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

207202320290

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

208202320300

Sản xuất sợi nhân tạo

20921

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

2102100

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

211210021001

Sản xuất thuốc các loại

212210021002

Sản xuất hoá dược và dược liệu

21322

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

214221

Sản xuất sản phẩm từ cao su

215210022110

Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

216210022120

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

2172220

Sản xuất sản phẩm từ plastic

218222022201

Sản xuất bao bì từ plastic

219222022209

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

22023

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

221222023100

Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh

222239

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu

223222023910

Sản xuất sản phẩm chịu lửa

224222023920

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

225222023930

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

2262394

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

227239423941

Sản xuất xi măng

228239423942

Sản xuất vôi

229239423943

Sản xuất thạch cao

230239423950

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

231239423960

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

232239423990

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

23324

Sản xuất kim loại

234239424100

Sản xuất sắt, thép, gang

235239424200

Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

236243

Đúc kim loại

237239424310

Đúc sắt thép

238239424320

Đúc kim loại màu

23925

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

240251

Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi

241239425110

Sản xuất các cấu kiện kim loại

242239425120

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại

243239425130

Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)

244239425200

Sản xuất vũ khí và đạn dược

245259

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại

246239425910

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

247239425920

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

248239425930

Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

2492599

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

250259925991

Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn

251259925999

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

25226

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

253259926100

Sản xuất linh kiện điện tử

254259926200

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

255259926300

Sản xuất thiết bị truyền thông

256259926400

Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

257265

Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ

258259926510

Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển

259259926520

Sản xuất đồng hồ

260259926600

Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp

261259926700

Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học

262259926800

Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học

26327

Sản xuất thiết bị điện

2642710

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

265271027101

Sản xuất mô tơ, máy phát

266271027102

Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

267271027200

Sản xuất pin và ắc quy

268273

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

269271027310

Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học

270271027320

Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác

271271027330

Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại

272271027400

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

273271027500

Sản xuất đồ điện dân dụng

274271027900

Sản xuất thiết bị điện khác

27528

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

276281

Sản xuất máy thông dụng

277271028110

Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)

278271028120

Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu

279271028130

Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác

280271028140

Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động

281271028150

Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung

282271028160

Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp

283271028170

Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

284271028180

Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén

285271028190

Sản xuất máy thông dụng khác

286282

Sản xuất máy chuyên dụng

287271028210

Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp

288271028220

Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại

289271028230

Sản xuất máy luyện kim

290271028240

Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng

291271028250

Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá

292271028260

Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da

2932829

Sản xuất máy chuyên dụng khác

294282928291

Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng

295282928299

Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu

29629

Sản xuất xe có động cơ

297282929100

Sản xuất xe có động cơ

298282929200

Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc

299282929300

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

30030

Sản xuất phương tiện vận tải khác

301301

Đóng tàu và thuyền

302282930110

Đóng tàu và cấu kiện nổi

303282930120

Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí

304282930200

Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe

305282930300

Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan

306282930400

Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội

307309

Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu

308282930910

Sản xuất mô tô, xe máy

309282930920

Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật

310282930990

Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu

3113100

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

312310031001

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

313310031009

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

31432

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

315321

Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan

316310032110

Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan

317310032120

Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan

318310032200

Sản xuất nhạc cụ

319310032300

Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao

320310032400

Sản xuất đồ chơi, trò chơi

3213250

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

322325032501

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

323325032502

Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng

324325032900

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

32533

Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị

326331

Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn

327325033110

Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn

328325033120

Sửa chữa máy móc, thiết bị

329325033130

Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học

330325033140

Sửa chữa thiết bị điện

331325033150

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

332325033190

Sửa chữa thiết bị khác

333325033200

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

334D

SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

33535

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí

3363510

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

337351035101

Sản xuất điện

338351035102

Truyền tải và phân phối điện

339351035200

Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

3403530

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

341353035301

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí

342353035302

Sản xuất nước đá

343E

CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI

344353036000

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

34537

Thoát nước và xử lý nước thải

3463700

Thoát nước và xử lý nước thải

347370037001

Thoát nước

348370037002

Xử lý nước thải

34938

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu

350381

Thu gom rác thải

351370038110

Thu gom rác thải không độc hại

3523812

Thu gom rác thải độc hại

353381238121

Thu gom rác thải y tế

354381238129

Thu gom rác thải độc hại khác

355382

Xử lý và tiêu huỷ rác thải

356381238210

Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại

3573822

Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại

358382238221

Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế

359382238229

Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác

3603830

Tái chế phế liệu

361383038301

Tái chế phế liệu kim loại

362383038302

Tái chế phế liệu phi kim loại

363383039000

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

364F

XÂY DỰNG

365383041000

Xây dựng nhà các loại

36642

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

3674210

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

368421042101

Xây dựng công trình đường sắt

369421042102

Xây dựng công trình đường bộ

370421042200

Xây dựng công trình công ích

371421042900

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

37243

Hoạt động xây dựng chuyên dụng

373431

Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng

374421043110

Phá dỡ

375421043120

Chuẩn bị mặt bằng

376432

Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác

377421043210

Lắp đặt hệ thống điện

3784322

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

379432243221

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

380432243222

Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí

381432243290

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

382432243300

Hoàn thiện công trình xây dựng

383432243900

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

384G

BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC

38545

Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

386451

Bán ô tô và xe có động cơ khác

3874511

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

388451145111

Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

389451145119

Bán buôn xe có động cơ khác

390451145120

Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

3914513

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

392451345131

Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

393451345139

Đại lý xe có động cơ khác

394451345200

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

3954530

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

396453045301

Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

397453045302

Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

398453045303

Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

399454

Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

4004541

Bán mô tô, xe máy

401454145411

Bán buôn mô tô, xe máy

402454145412

Bán lẻ mô tô, xe máy

403454145413

Đại lý mô tô, xe máy

404454145420

Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy

4054543

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

406454345431

Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

407454345432

Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

408454345433

Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

40946

Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

4104610

Đại lý, môi giới, đấu giá

411461046101

Đại lý

412461046102

Môi giới

413461046103

Đấu giá

4144620

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

415462046201

Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác

416462046202

Bán buôn hoa và cây

417462046203

Bán buôn động vật sống

418462046204

Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản

419462046209

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

420463

Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

421462046310

Bán buôn gạo

4224632

Bán buôn thực phẩm

423463246321

Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt

424463246322

Bán buôn thủy sản

425463246323

Bán buôn rau, quả

426463246324

Bán buôn cà phê

427463246325

Bán buôn chè

428463246326

Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

429463246329

Bán buôn thực phẩm khác

4304633

Bán buôn đồ uống

431463346331

Bán buôn đồ uống có cồn

432463346332

Bán buôn đồ uống không có cồn

433463346340

Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

434464

Bán buôn đồ dùng gia đình

4354641

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

436464146411

Bán buôn vải

437464146412

Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác

438464146413

Bán buôn hàng may mặc

439464146414

Bán buôn giày dép

4404649

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

441464946491

Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

442464946492

Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

443464946493

Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

444464946494

Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

445464946495

Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

446464946496

Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

447464946497

Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

448464946498

Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

449464946499

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

450465

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

451464946510

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

452464946520

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

453464946530

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

4544659

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

455465946591

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

456465946592

Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

457465946593

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày

458465946594

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

459465946595

Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

460465946599

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

461466

Bán buôn chuyên doanh khác

4624661

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

463466146611

Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác

464466146612

Bán buôn dầu thô

465466146613

Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

466466146614

Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

4674662

Bán buôn kim loại và quặng kim loại

468466246621

Bán buôn quặng kim loại

469466246622

Bán buôn sắt, thép

470466246623

Bán buôn kim loại khác

471466246624

Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác

4724663

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

473466346631

Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

474466346632

Bán buôn xi măng

475466346633

Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

476466346634

Bán buôn kính xây dựng

477466346635

Bán buôn sơn, vécni

478466346636

Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

479466346637

Bán buôn đồ ngũ kim

480466346639

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4814669

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

482466946691

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

483466946692

Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

484466946693

Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

485466946694

Bán buôn cao su

486466946695

Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

487466946696

Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

488466946697

Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

489466946699

Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

490466946900

Bán buôn tổng hợp

49147

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

492471

Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

493466947110

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4944719

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

495471947191

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

496471947199

Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

497472

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

498471947210

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

4994722

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

500472247221

Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh

501472247222

Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh

502472247223

Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh

503472247224

Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh

504472247229

Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

505472247230

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

506472247240

Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

507472247300

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

508474

Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh

5094741

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

510474147411

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh

511474147412

Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

512474147420

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh

513475

Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh

5144751

Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh

515475147511

Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh

516475147519

Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh

5174752

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

518475247521

Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh

519475247522

Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh

520475247523

Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

521475247524

Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

522475247525

Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

523475247529

Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

524475247530

Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh

5254759

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

526475947591

Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh

527475947592

Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

528475947593

Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh

529475947594

Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh

530475947599

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

531476

Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh

532475947610

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

533475947620

Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh

534475947630

Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh

535475947640

Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh

536477

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

5374771

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

538477147711

Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh

539477147712

Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh

540477147713

Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh

5414772

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

542477247721

Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh

543477247722

Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

5444773

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

545477347731

Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

546477347732

Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh

547477347733

Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

548477347734

Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh

549477347735

Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh

550477347736

Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh

551477347737

Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

552477347738

Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh

553477347739

Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

5544774

Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

555477447741

Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

556477447749

Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

557478

Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ

5584781

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

559478147811

Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ

560478147812

Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ

561478147813

Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ

562478147814

Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

5634782

Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ

564478247821

Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ

565478247822

Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ

566478247823

Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ

5674789

Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

568478947891

Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

569478947892

Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ

570478947893

Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ

571478947899

Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ

572479

Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)

573478947910

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

574478947990

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

575H

VẬN TẢI KHO BÃI

57649

Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống

577491

Vận tải đường sắt

578478949110

Vận tải hành khách đường sắt

579478949120

Vận tải hàng hóa đường sắt

580478949200

Vận tải bằng xe buýt

581493

Vận tải đường bộ khác

5824931

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

583493149311

Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm

584493149312

Vận tải hành khách bằng taxi

585493149313

Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy

586493149319

Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác

5874932

Vận tải hành khách đường bộ khác

588493249321

Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

589493249329

Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

5904933

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

591493349331

Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

592493349332

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

593493349333

Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông

594493349334

Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ

595493349339

Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

596493349400

Vận tải đường ống

59750

Vận tải đường thủy

598501

Vận tải ven biển và viễn dương

5995011

Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

600501150111

Vận tải hành khách ven biển

601501150112

Vận tải hành khách viễn dương

6025012

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

603501250121

Vận tải hàng hóa ven biển

604501250122

Vận tải hàng hóa viễn dương

605502

Vận tải đường thuỷ nội địa

6065021

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa

607502150211

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới

608502150212

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ

6095022

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

610502250221

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới

611502250222

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ

61251

Vận tải hàng không

613502251100

Vận tải hành khách hàng không

614502251200

Vận tải hàng hóa hàng không

61552

Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải

6165210

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

617521052101

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan

618521052102

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)

619521052109

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác

620522

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải

6215221

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ

622522152211

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt

623522152219

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

6245222

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

625522252221

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương

626522252222

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa

6275223

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không

628522352231

Dịch vụ điều hành bay

629522352239

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không

6305224

Bốc xếp hàng hóa

631522452241

Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt

632522452242

Bốc xếp hàng hóa đường bộ

633522452243

Bốc xếp hàng hóa cảng biển

634522452244

Bốc xếp hàng hóa cảng sông

635522452245

Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không

6365229

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

637522952291

Dịch vụ đại lý tàu biển

638522952292

Dịch vụ đại lý vận tải đường biển

639522952299

Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu

64053

Bưu chính và chuyển phát

641522953100

Bưu chính

642522953200

Chuyển phát

643I

DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG

64455

Dịch vụ lưu trú

6455510

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

646551055101

Khách sạn

647551055102

Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

648551055103

Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

649551055104

Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

6505590

Cơ sở lưu trú khác

651559055901

Ký túc xá học sinh, sinh viên

652559055902

Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm

653559055909

Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu

65456

Dịch vụ ăn uống

6555610

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

656561056101

Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

657561056109

Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

658562

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác

659561056210

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

660561056290

Dịch vụ ăn uống khác

6615630

Dịch vụ phục vụ đồ uống

662563056301

Quán rượu, bia, quầy bar

663563056309

Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

664J

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

66558

Hoạt động xuất bản

666581

Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác

667563058110

Xuất bản sách

668563058120

Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ

669563058130

Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ

670563058190

Hoạt động xuất bản khác

671563058200

Xuất bản phần mềm

67259

Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc

673591

Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình

6745911

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

675591159111

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh

676591159112

Hoạt động sản xuất phim video

677591159113

Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình

678591159120

Hoạt động hậu kỳ

679591159130

Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

6805914

Hoạt động chiếu phim

681591459141

Hoạt động chiếu phim cố định

682591459142

Hoạt động chiếu phim lưu động

683591459200

Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc

68460

Hoạt động phát thanh, truyền hình

685591460100

Hoạt động phát thanh

686602

Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao

687591460210

Hoạt động truyền hình

688591460220

Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác

68961

Viễn thông

690591461100

Hoạt động viễn thông có dây

691591461200

Hoạt động viễn thông không dây

692591461300

Hoạt động viễn thông vệ tinh

6936190

Hoạt động viễn thông khác

694619061901

Hoạt động của các điểm truy cập internet

695619061909

Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu

696620

Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính

697619062010

Lập trình máy vi tính

698619062020

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

699619062090

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

70063

Hoạt động dịch vụ thông tin

701631

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin

702619063110

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

703619063120

Cổng thông tin

704632

Dịch vụ thông tin khác

705619063210

Hoạt động thông tấn

706619063290

Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

707K

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

70864

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

709641

Hoạt động trung gian tiền tệ

710619064110

Hoạt động ngân hàng trung ương

711619064190

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

712619064200

Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

713619064300

Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

714649

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

715619064910

Hoạt động cho thuê tài chính

716619064920

Hoạt động cấp tín dụng khác

717619064990

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

71865

Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)

719651

Bảo hiểm

720619065110

Bảo hiểm nhân thọ

7216512

Bảo hiểm phi nhân thọ

722651265121

Bảo hiểm y tế

723651265129

Bảo hiểm phi nhân thọ khác

724651265200

Tái bảo hiểm

725651265300

Bảo hiểm xã hội

72666

Hoạt động tài chính khác

727661

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

728651266110

Quản lý thị trường tài chính

729651266120

Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán

730651266190

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

731662

Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

732651266210

Đánh giá rủi ro và thiệt hại

733651266220

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

734651266290

Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

735651266300

Hoạt động quản lý quỹ

736L

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

73768

Hoạt động kinh doanh bất động sản

738651268100

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

739651268200

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

740M

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

74169

Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán

7426910

Hoạt động pháp luật

743691069101

Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

744691069102

Hoạt động công chứng và chứng thực

745691069109

Hoạt động pháp luật khác

746691069200

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

74770

Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý

748691070100

Hoạt động của trụ sở văn phòng

749691070200

Hoạt động tư vấn quản lý

75071

Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật

7517110

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

752711071101

Hoạt động kiến trúc

753711071102

Hoạt động đo đạc bản đồ

754711071103

Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước

755711071109

Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

756711071200

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

75772

Nghiên cứu khoa học và phát triển

758711072100

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

759711072200

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn

76073

Quảng cáo và nghiên cứu thị trường

761711073100

Quảng cáo

762711073200

Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

76374

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác

764711074100

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

765711074200

Hoạt động nhiếp ảnh

7667490

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

767749074901

Hoạt động khí tượng thuỷ văn

768749074909

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu

769749075000

Hoạt động thú y

770N

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

77177

Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

7727710

Cho thuê xe có động cơ

773771077101

Cho thuê ôtô

774771077109

Cho thuê xe có động cơ khác

775772

Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình

776771077210

Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí

777771077220

Cho thuê băng, đĩa video

778771077290

Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác

7797730

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

780773077301

Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp

781773077302

Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

782773077303

Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)

783773077309

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu

784773077400

Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

78578

Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm

786773078100

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

787773078200

Cung ứng lao động tạm thời

7887830

Cung ứng và quản lý nguồn lao động

789783078301

Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

790783078302

Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

79179

Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

792791

Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

793783079110

Đại lý du lịch

794783079120

Điều hành tua du lịch

795783079200

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

79680

Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn

797783080100

Hoạt động bảo vệ cá nhân

798783080200

Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn

799783080300

Dịch vụ điều tra

80081

Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan

801783081100

Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

802812

Dịch vụ vệ sinh

803783081210

Vệ sinh chung nhà cửa

804783081290

Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác

805783081300

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

80682

Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác

807821

Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng

808783082110

Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp

8098219

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

810821982191

Photo, chuẩn bị tài liệu

811821982199

Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

812821982200

Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi

813821982300

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

814829

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

815821982910

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng

816821982920

Dịch vụ đóng gói

817821982990

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

818O

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC

81984

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

820841

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội

8218411

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

822841184111

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội

823841184112

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

824841184120

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)

825841184130

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành

826842

Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước

827841184210

Hoạt động ngoại giao

828841184220

Hoạt động quốc phòng

829841184230

Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội

830841184300

Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc

831P

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

83285

Giáo dục và đào tạo

833841185100

Giáo dục mầm non

834841185200

Giáo dục tiểu học

835853

Giáo dục trung học

8368531

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

837853185311

Giáo dục trung học cơ sở

838853185312

Giáo dục trung học phổ thông

8398532

Giáo dục nghề nghiệp

840853285321

Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

841853285322

Dạy nghề

842854

Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học

843853285410

Đào tạo cao đẳng

844853285420

Đào tạo đại học và sau đại học

845855

Giáo dục khác

846853285510

Giáo dục thể thao và giải trí

847853285520

Giáo dục văn hoá nghệ thuật

848853285590

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

849853285600

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

850Q

Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI

85186

Hoạt động y tế

8528610

Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

853861086101

Hoạt động của các bệnh viện

854861086102

Hoạt động của các trạm y tế cấp xã và trạm y tế bộ/ngành

8558620

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

856862086201

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa

857862086202

Hoạt động của các phòng khám nha khoa

858869

Hoạt động y tế khác

859862086910

Hoạt động y tế dự phòng

860862086920

Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng

861862086990

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu

86287

Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung

8638710

Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng

864871087101

Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh

865871087109

Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác

8668720

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện

867872087201

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần

868872087202

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi người nghiện

8698730

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc

870873087301

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh)

871873087302

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già

872873087303

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người tàn tật

8738790

Hoạt động chăm sóc tập trung khác

874879087901

Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâm

875879087909

Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu

87688

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung

8778810

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật

878881088101

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công (trừ thương bệnh binh)

879881088102

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binh

880881088103

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người tàn tật

881881088900

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác

882R

NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ

883881090000

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

88491

Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác

885910

Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác

886881091010

Hoạt động thư viện và lưu trữ

887881091020

Hoạt động bảo tồn, bảo tàng

888881091030

Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên

8899200

Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc

890920092001

Hoạt động xổ số

891920092002

Hoạt động cá cược và đánh bạc

89293

Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí

893931

Hoạt động thể thao

894920093110

Hoạt động của các cơ sở thể thao

895920093120

Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao

896920093190

Hoạt động thể thao khác

897932

Hoạt động vui chơi giải trí khác

898920093210

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề

899920093290

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

900S

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC

90194

Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác

902941

Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp

903920094110

Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ

904920094120

Hoạt động của các hội nghề nghiệp

905920094200

Hoạt động của công đoàn

906949

Hoạt động của các tổ chức khác

907920094910

Hoạt động của các tổ chức tôn giáo

908920094990

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu

90995

Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình

910951

Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc

911920095110

Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

912920095120

Sửa chữa thiết bị liên lạc

913952

Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình

914920095210

Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng

915920095220

Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình

916920095230

Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da

917920095240

Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự

918920095290

Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác

91996

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác

920920096100

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)

921920096200

Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú

922963

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu

923920096310

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

924920096320

Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ

925920096330

Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ

926920096390

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

927T

HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH

928920097000

Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình

92998

Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

930920098100

Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình

931920098200

Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

932U

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ

933920099000

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế