Danh sách doanh nghiệp tại Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Có tổng số 872 doanh nghiệp khu vực Quận 11.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiếm Phong Kim

Mã số thuế: 0314692986

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-10-2017

Địa chỉ: 278 Lãnh Binh Thăng , Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tư Vấn Thiết Kế Đất Việt

Mã số thuế: 0314692827

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-10-2017

Địa chỉ: 161A/8 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Royal Pizza

Mã số thuế: 0314679569

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-10-2017

Địa chỉ: 622 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Gia Gia Phú

Mã số thuế: 0314673101

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-10-2017

Địa chỉ: 22 đường số 8, cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nam Toàn Cầu

Mã số thuế: 0313741214-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-10-2017

Địa chỉ: 341/38D Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ An Khang Thịnh

Mã số thuế: 0314609547

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-09-2017

Địa chỉ: 423/30A Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Gia Công Bao Bì K-t

Mã số thuế: 0314614096

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-09-2017

Địa chỉ: 160/4 Đội Cung, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Đầu Tư Vin Corp

Mã số thuế: 0314558902

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-08-2017

Địa chỉ: 1368 Đường 3 Tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Yamato Nhật Bản

Mã số thuế: 0314456146

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-06-2017

Địa chỉ: 197/47 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thương Mại Dtc Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314420823

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-05-2017

Địa chỉ: 12 Huyện Toại, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Nanoferti

Mã số thuế: 0314402687

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2017

Địa chỉ: 79/21/13 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Minh Quân

Mã số thuế: 0314402912

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2017

Địa chỉ: 8E Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thiên Phước Và Bằng Hữu

Mã số thuế: 0314404412

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2017

Địa chỉ: 62 Nguyễn Chí Thanh, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thủy Sản Phạm Hoàng

Mã số thuế: 0314399057

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-05-2017

Địa chỉ: 247/1 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Quản Lý Bất Động Sản Vạn Đạt

Mã số thuế: 0314396497

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-05-2017

Địa chỉ: Số 11 Đường 3A, Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Sx Tm Hưng An Đạt

Mã số thuế: 0314394429

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-05-2017

Địa chỉ: 64/24N Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Liên Hiệp Quốc Tế

Mã số thuế: 0314393633

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-05-2017

Địa chỉ: 32/121 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Lý Nguyễn

Mã số thuế: 0314390505

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-05-2017

Địa chỉ: 110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Công Nghệ Hikvision Việt Nam

Mã số thuế: 0314395077

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-05-2017

Địa chỉ: 892 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Yuan Studio

Mã số thuế: 0314392326

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-05-2017

Địa chỉ: 161B/43 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh